PowerStudio SCADA โปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพทางไฟฟ้าได้อย่างเที่ยงตรง

PowerStudio SCADA โปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพทางไฟฟ้าได้อย่างเที่ยงตรง

ในปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ตลอดจนภาคธุรกิจต่าง ๆ เมื่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีเครื่องมือมาอำนวยความสะดวกในการจัดการพลังงานไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ...
ทำไม… Digital Meter และ Software จึงควรเลือกใช้แบรนด์เดียวกัน ?

ทำไม… Digital Meter และ Software จึงควรเลือกใช้แบรนด์เดียวกัน ?

หลาย ๆ ครั้ง ที่ผู้ประกอบการได้เลือกซื้ออุปกรณ์ Digital Meter เพื่อไปติดตั้งตามงานโครงการต่างๆ แล้วต้องการมอนิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบอาจเลือกติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการพลังงานที่อาจจะไม่ใช่โปรแกรมแบรนด์เดียวกันกับตัว...