ทำไม… Digital Meter และ Software จึงควรเลือกใช้แบรนด์เดียวกัน ?

ทำไม… Digital Meter และ Software จึงควรเลือกใช้แบรนด์เดียวกัน ?

หลาย ๆ ครั้ง ที่ผู้ประกอบการได้เลือกซื้ออุปกรณ์ Digital Meter เพื่อไปติดตั้งตามงานโครงการต่างๆ แล้วต้องการมอนิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบอาจเลือกติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการพลังงานที่อาจจะไม่ใช่โปรแกรมแบรนด์เดียวกันกับตัว...