ทำไม… Digital Meter และ Software จึงควรเลือกใช้แบรนด์เดียวกัน ?

ทำไม… Digital Meter และ Software จึงควรเลือกใช้แบรนด์เดียวกัน ?

หลาย ๆ ครั้ง ที่ผู้ประกอบการได้เลือกซื้ออุปกรณ์ Digital Meter เพื่อไปติดตั้งตามงานโครงการต่างๆ แล้วต้องการมอนิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบอาจเลือกติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการพลังงานที่อาจจะไม่ใช่โปรแกรมแบรนด์เดียวกันกับตัว...
ลงทุนเครื่องจักรราคาแพง ยังต้องมาระเเวงเรื่องฮาร์มอนิกส์  “Active Filter” จัดการฮาร์โมนิกส์ได้อย่างเด็ดขาด

ลงทุนเครื่องจักรราคาแพง ยังต้องมาระเเวงเรื่องฮาร์มอนิกส์ “Active Filter” จัดการฮาร์โมนิกส์ได้อย่างเด็ดขาด

ปัญหาทางด้านคุณภาพไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถที่จะนิยามได้ว่า ปัญหาของการเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้าหรือความผิดเพี้ยนของรูปคลื่น (Waveform Distortion) ที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้งาน...
AVERA ร่วมกับ CHINT Electric เสวนาเรื่อง “การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงต่ำ”

AVERA ร่วมกับ CHINT Electric เสวนาเรื่อง “การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงต่ำ”

เมื่อเร็วๆ นี้ AVERA ผู้นำด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร ร่วมกับ CHINT Electric ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน จัดงานเสวนาเรื่อง “การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงต่ำ” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด โดยมี Mr. Andres Sanchez Head of...