หลาย ๆ ครั้ง ที่ผู้ประกอบการได้เลือกซื้ออุปกรณ์ Digital Meter เพื่อไปติดตั้งตามงานโครงการต่างๆ แล้วต้องการมอนิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบอาจเลือกติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการพลังงานที่อาจจะไม่ใช่โปรแกรมแบรนด์เดียวกันกับตัว Digital Meter โดยการใช้งานระหว่างมิเตอร์และโปรแกรมที่ไม่ใช่แบรนด์เดียวกันมักจะพบปัญหากันบ่อยๆ เช่น มิเตอร์และโปรแกรมไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ มองไม่เห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดได้หลายกรณีมากๆ โดยบทความนี้จะบอกถึงเหตุผลว่าทำไมเราจึงควรมิเตอร์และซอฟต์แวร์เป็นแบรนด์เดียวกัน

 

คุณสมบัติเด่นเมื่อมดิจิตอลมิเตอร์และโปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าเป็นแบรนด์เดียวกัน

  1. มีความเสถียรของระบบสูงข้อมูลถูกจัดเก็บได้อย่างไม่มีสะดุดขาดตอน
  2. การติดตั้งและซ่อมบำรุงทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
  3. เก็บข้อมูลจากมิเตอร์ได้ครบถ้วนทุกค่าพารามิเตอร์ไฟฟ้าที่สำคัญ ไม่คลาดเคลื่อน
  4. รองรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในแบรนด์เดียวกันสามารถเชื่อมต่อกันได้

 

ประโยชน์ของการที่มีระบบ Energy Management Software มิเตอร์และซอฟแวร์เป็นแบรนด์เดียวกัน

  1. การสอดคล้องและเข้ากันได้ของระบบได้พัฒนาและวิจัยมาพร้อมกันจึงไม่มีปัญหาเรื่องการเข้ากันไม่ได้ของระบบโปรแกรมกับตัวมิเตอร์
  2. ติดตั้ง เชื่อมต่อเพิ่มอุปกรณ์ในระบบทำได้ง่ายและเร็ว
  3. ดูประวัติย้อนหลังการใช้ไฟฟ้าได้ครบ มีการบันทึกค่าทางไฟฟ้าครบทุกค่าพารามิเตอร์ ทำให้เมื่อดึงข้อมูลเก่ามาดูเพื่อการวิเคราะห์ระบบสามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น การดูค่าฮาร์โมนิกส์แต่ละลำดับย้อนหลังได้ เป็นต้น (ถ้าคนละแบรนด์กันส่วนใหญ่จะเลือกบันทึกค่าทางไฟฟ้าบางค่าเท่านั้น)
  4. จุดผิดพลาดน้อย โดยแบรนด์ที่มีมิเตอร์และซอฟต์แวร์เป็นแบรนด์เดียวกัน วิจัยและทดสอบมาอย่างยาวนานทำให้โปรแกรมมีการปรับปรุงอยู่เสมอ (ซึ่งแตกต่างกับ Software Local โดยสิ้นเชิง ส่วนใหญ่จ้าง Out Source มาทำครั้งเดียวแล้วไปข้อบกพร่องที่หาไม่เจอ ณ ตอนนั้นไม่ถูกแก้ไขหรือแก้ไขแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานเพราะคนละทีมกัน)
  5. การดูแลระบบสะดวก ไว ไม่วุ่นวาย เพราะเป็นทีมเดียวกัน ปัญหาแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นในระบบ EMS (Energy Management Software) จะเจอบ่อยครั้งในการโยนปัญหาให้มิเตอร์บ้าง software บ้าง ทำให้การดูแลเป็นไปอย่างยากลำบากวุ่นวาย
  6. รองรับนวัตกรรมใหม่ เมื่อฮาร์ดแวร์มีการผลิตรุ่นใหม่ออกมาสู่ตลาด ซอฟต์แวร์สามารถนำมาใช้ได้ทันทีโดยการ Update ผ่านทางเว็ปไซต์